Rättsområden

Ljungdahls Advokatbyrå är en allmänpraktiserande byrå, som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vi arbetar bland annat med följande rättsområden

  • Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)
  • Fastighets- och entreprenadrätt
  • Arvsrätt och testamenten
  • Köp- och avtalsrätt
  • Arrende- och hyresrätt